top of page

Erevoorzitter aan het woord

Beste Voorzitter Anja, en Bestuursleden van ex-VSV, ex-VSDV en nu... “Netwerk in Zorg”,

Hartelijk dank om als ex-lid, ex-Bestuurslid en ex-Voorzitter van “Netwerk in Zorg” het

40 jarig bestaan van jullie (en ook een beetje mijn...) vakvereniging te mogen meemaken.

Het was in zijn totaliteit een mooi feest. Een academische zitting met goede sprekers,

een receptie die toeliet om oud bekenden, ex-collega’s en leveranciers, terug te zien,

een zeer lekkere maaltijd en een leuke afsluiter op de dansvloer...

Het vernieuwen en actualiseren van de naam van de vereniging naar “Netwerk in Zorg”

is betekenisvol, waardevol en eigentijds, en het tijdstip, bij het 40 jarig bestaan van de

vereniging, is goed gekozen !

Men zou bijna kunnen zeggen 20 jaar VSV, 20 jaar VSDV en nu...

Zoals men een 75 jarige toewenst... “en nu op naar 80 jaar !”, wens ik “Netwerk in

Zorg”, en al zijn Bestuursleden ook een... “en nu op naar 45 jaar !” toe.

Alvast een goede samenwerking, teamgeest, doorzettingsvermogen en veel succes

gewenst op die nieuwe vijf- en meerjarige weg !

Het ga jullie allemaal zeer goed !

Vriendelijke groet.

Jan Schaubroeck


bottom of page